04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Изграждане на Спортен комплекс в с.Средец, общ.Опан" пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

OPAC OK Solvit Дискриминация