04101 / 22 60 opan@mail.bg

Годишен отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС на Община Опан за 2016 година и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 година

OPAC OK Solvit Дискриминация