04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Възстановяване на мост върху дере в с.Бяло поле, община Опан

Процедура номер: 52 / вторник, 11 октомври 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0009
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация