04101 / 22 60 opan@mail.bg

Решение № 64-ЕП/НС от 13.05.2024г. на Районна избирателна комисия Стара Загора

Районна избирателна комисия Стара Загора

 

РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП/НС
Стара Загора, 13.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Опан, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Опан за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е приложен протокол от проведени консултации между политическите сили, подписан без възражение от представителите на партиите и коалициите. Към протокола са представени изискуемите документи съобразно изискванията на чл. 91 ал.1 и сл. от ИК.

На основание на чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.4, във връзка с чл. 91, ал.11  от ИК и Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, Решение №14-ЕП/НС от 24.04.2024 г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

Назначава секционни избирателни комисии на територията на Община ОПАН съгласно предложението на Кмета на община ОПАН и утвърждава списъците на резервните членове.

Неразделна част от това решение е приложение №1 на списъчния състав на СИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 13.05.2024 в 15:03 часа


 

OPAC OK Solvit Дискриминация