04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

OPAC OK Solvit Дискриминация