04101 / 22 60 opan@mail.bg

Вътрешни правила

Харта на клиента

ОБЩИНА ОПАН   ХАРТА НА КЛИЕНТА                Уважаеми граждани, тази Харта Ви уведомява какво ниво на обслужване можете…

OPAC OK Solvit Дискриминация