04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешен ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ „Христо Ботев“, с.Опан, община Опан

Процедура номер: 50 / вторник, 20 септември 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9056734
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация