04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, ОУ „Христо Ботев“ с.Опан”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00740 от 01.12.2017г. подмярка 7.2. „Инвестиции

Процедура номер: 74 / четвъртък, 05 април 2018
Състояние: Активна
Номер в АОП : 841123
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация