04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Упражняване на строителен надзор

Процедура номер: 14 / четвъртък, 14 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

Поръчката е с предмет за възлагане на консултантски услуги -„Упражняване на строителен надзор на проект: „Ремонт на улица от о.т.61, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66, о.т.68 до о.т.70 в село Опан, община Опан.

Номер: 1 / четвъртък, 14 януари 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация