04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Удължаване на срока за подаване на оферти с предмет :Текущ ремонт общинска пътна мрежа и улична мрежа Община Опан

Процедура номер: 56 / понеделник, 05 юни 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9064917
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация