04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съобщение за отваряне на офертите на участници в открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Процедура номер: 7 / четвъртък, 07 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация