04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съобщение за открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Процедура номер: 6 / сряда, 06 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

ОБЩИНА ОПАН обявява открит конкурс за строителство по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет  „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на ОУ”Христо Ботев” село Опан”.
Крайният срок за подаване на оферти за участие в открития конкурс е 04.07.2011 год.
Условията и реда за участие са указани в обявлението и документацията за малка обществена поръчка.

Номер: 1 / сряда, 06 януари 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация