04101 / 22 60 opan@mail.bg

Структура - ДГ "Изворче"

Директор с група

Димитрина Недкова Динева

0885/ 21 86 97

 Учител

Християна Красимирова Петкова

0886/

Помощник-възпитател и домакин

Мариана Димитрова Тодорова

0879/ 33 26 60

Помощник-готвач

Тонка Михова Милева

0888/ 64 38 97

OPAC OK Solvit Дискриминация