04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Строително-ремонтни работи за отстраняване на щети от бурен вятър, проливни дъждове и градушка на сгради - кметства с.Венец, с. Тракия, с.Бяло поле и сграда ДГ "Изворче", с.Бял извор

Процедура номер: 60 / сряда, 30 август 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2017-0002
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация