04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Строително-монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Опан, Община Опан – втори етап“

Процедура номер: 81 / сряда, 30 януари 2019
Публична покана
Състояние: Прекратена
Номер в АОП : 00971-2019-0001
Електронна преписка

Номер: 6 / сряда, 30 януари 2019

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация