04101 / 22 60 opan@mail.bg

Срокове за плащане на данъчни задължения

 

ОБЩИНА ОПАН – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

СРОКОВЕ
ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

на две равни вноски

 

I-ва вноска    -    от 1 март до 30 юни
II-та вноска    -   от 1 юли до 30 октомври

 

ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – на две равни вноски


I-ва вноска    -    до 31 март
II-ра вноска    -    до 30 октомври
 

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – на четири равни вноски

 


За първо тримесечие        -    от 31 януари
За второ тримесечие        -    до 30 април
За трето тримесечие        -    до 30 юни
За четвърто тримесечие    -    до 31 октомври 

ЗА ПЛАТИЛИТЕ  ДО МЕСЕЦ АПРИЛ  СЕ ПРАВИ 5 %  ОТСТЪПКА!!!

 

OPAC OK Solvit Дискриминация