04101 / 22 60 opan@mail.bg

Социални дейности

Услуги

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ с. Опан, община Опан, обл.Стара Загора тел.: 04101 / 2390 чл.16, 17 и 18 от Закона за социално подпомагане Правилник за прилагане на Закона…