04101 / 22 60 opan@mail.bg

Служител по сигурността на информацията и управление при кризи

Динко Иванов Динев

Стая № 30, Етаж 3, тел.:04101/2260

Функции

  • 1. Служител по сигурността на информацията в Община Опан - Закон за защита на класифицираната информация
  • 2. Отбранително-мобилизационна подготовка на общината
  • 3. Планиране и изпълнение на дейностите по защита на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи в общината
OPAC OK Solvit Дискриминация