04101 / 22 60 opan@mail.bg

Състав

№ по ред Име, презиме и фамилия
1. Александър Евгениев Огнянов
2. Димо Банев Димов
3. Димчо Славов Димов
4. Динко Бонев Бонев
5. Динко Пейчев Господинов
6. Емилиян Цанов Тотев
7. Златина Димова Иванова
8. Николай Божидаров Русенов
9. Тинка Пенева Величкова
10. Тихомир Грудев Динев
11. Янко Гочев Петков
OPAC OK Solvit Дискриминация