04101 / 22 60 opan@mail.bg

Турнир за купата на кмета на Общината

В Община Опан на 1 май 2016г. –„Великден“ от  10 часа се открива футболен турнир на малки врати със състезатели 6+1 - „За купата на кмета на Общината“ с награден фонд от 600 лв. В този турнир се предвижда да участват само спортисти над 16 години с адресни регистрации на територията на общината.

За участие в турнира е необходимо:

- желаещи да участват да излъчат свой представител, който да подаде писмена заявка за участие до 20.04.2016г. в кабинета на кмета на община Опан с имената на състезателите;

- за участие в турнира се допускат отбори със спортни екипи – фланелки, гащета и гети;

- всеки отбор подал заявка е необходимо да посочи и цвета на екипа си. При дублиране на цветовете, предимство ще има този, който по рано е подал заявката;

- при невъзможност дадено село самостоятелно да излъчи отбор се допуска обединение с други села;

- преди утвърждаване на състезателите ще се направи служебна проверка за адресните им регистрации;

Финала на турнира ще е на 19 Юни 2016 г. от  10 часа.

Старта на това ново начинание е на най-святия за Християните празник и нека Бог да благослови начинанието.

OPAC OK Solvit Дискриминация