04101 / 22 60 opan@mail.bg

Тържествена сесия

На заседание на Общински съвет Опан проведено на 28.12.2016 г., Коледари от НЧ "Светлина 1927 г." с. Тракия, Коледуваха и приветстваха кмета на общината и всички Общински съветници със святия Християнски празник - Рождество Христово. Пожеланията за здраве и благоденствие бяха отправени към кмета на общината, общинските съветници, служителите на администрацията както и към всички жители на община Опан.

В края на Заседанието беше вдигната наздравица за постигнатите успехи и пожелания през следващата година да ни съпътства "Божията благословия" за бъдещото радвитие на общината.

 

OPAC OK Solvit Дискриминация