04101 / 22 60 opan@mail.bg

Събития

Коледно тържество в село Княжевско

На 21.12.2016 г. от 12,00 часа в сградата на НЧ „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕВСКИ 1931 г.„ с. Княжевско,, Фолклорната група към Читалището съвместно с жените от селото, проведоха…

9 Mай

Уважаеми ветерани от войната! Уважаеми дами и господа! 9 май – Ден на Европа.