04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кмета на Община Опан - г-н Генчо Колев откри с тържествен водосвет учебната година в ДГ "Изворче " с. Бял извор. Г-н Колев пожела на децата много здраве, успехи и весели игри в ремонтираната сграда на детската градина.

OPAC OK Solvit Дискриминация