04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кмета на община Опан инж. Генчо Колев откри учебната 2019/2020 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Опан.