04101 / 22 60 opan@mail.bg

Събития

Детска лятна академия

  Уважаеми родители и мили деца, от 08.07.2019г. до 31.07.2019г. в село Опан, община Опан ще се проведе детска лятна академия по програма с възпитател от МКБППМН…

Тържествена сесия

На заседание на Общински съвет Опан проведено на 28.12.2016 г., Коледари от НЧ "Светлина 1927 г." с. Тракия, Коледуваха и приветстваха кмета на общината…

Коледно тържество в село Княжевско

На 21.12.2016 г. от 12,00 часа в сградата на НЧ „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕВСКИ 1931 г.„ с. Княжевско,, Фолклорната група към Читалището съвместно с жените от селото, проведоха…