04101 / 22 60 opan@mail.bg

Публични регистри

Регистър 2

РЕГИСТЪР По чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси   Входящ № ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ МЕСТОРАБОТА…

Регистър 1

РЕГИСТЪР По чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси   Входящ № ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ МЕСТОРАБОТА…