04101 / 22 60 opan@mail.bg

Публични регистри

Регистър 3

РЕГИСТЪР По чл.12, т.3 и т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси   Входящ № ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ МЕСТОРАБОТА ДЛЪЖНОСТ…