04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана с предмет „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа"

Процедура номер: 33 / вторник, 02 февруари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

път IV 53476  Пъстрен - Кравино - Княжевско; път IV 66057 Бял извор - Странско; път  IV50304 Опан-Тракия в регулацията на с.Тракия; път  IV50303  Опан-Кравино в регулацията на с.Кравино; разклон с.Венец;  улица о.т.129 - о.т.130 - о.т.131 - о.т.271 - о.т.170 - о.т.171 - о.т.180 - о.т.241 - о.т.240 - о.т.239 - о.т.238 в с.Бяло поле; улица о.т.99 – о.т.165, улица о.т.98-100-115, улица о.т.- 37-51-74 в село Опан, община Опан“

OPAC OK Solvit Дискриминация