04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана с предмет "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ С.ОПАН, ЦДГ С.ОПАН, ЦДГ С.БЯЛ ИЗВОР И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.ОПАН“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура номер: 32 / понеделник, 01 февруари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация