04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана с предмет "Асфалтиране на улица от ок 81-82, ок 74-72, ок 135, ок 69-68 в с.Ястребово, община Опан"

Процедура номер: 29 / петък, 29 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация