04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана ID 9043780 с предмет "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ С. ОПАН, ЦДГ С.ОПАН, ЦДГ С.БЯЛ ИЗВОР И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С.ОПАН"

Процедура номер: 31 / неделя, 31 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация