04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана ID 9036164 с предмет "ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ"

Процедура номер: 28 / четвъртък, 28 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация