04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана ID 9033931 с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН“

Процедура номер: 25 / понеделник, 25 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация