04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана ID 9029379 с предмет "Доставка чрез покупка на бензин А-95 и дизелово гориво за нуждите на Община Опан"

Процедура номер: 23 / събота, 23 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация