04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана ID 9029037 с предмет „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕКТ "КУХНЯ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

Процедура номер: 22 / петък, 22 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация