04101 / 22 60 opan@mail.bg

План за действие на община Опан в изпълнение на областната стратeгия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение

OPAC OK Solvit Дискриминация