04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Придобиване на машина за снегопочистване" за нуждите на община Опан

Процедура номер: 93 / понеделник, 27 април 2020
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 9098321
Електронна преписка

Удължаването на срока за подаване на оферти се налага на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП и Методическо указание №7/22.04.2020г на Агенцията по обществени поръчки. до 20.05.2020г. - 16:30 часа.

OPAC OK Solvit Дискриминация