04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ ДГ „ ИЗВОРЧЕ“ С. БЯЛ ИЗВОР И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН‘‘,МАРШРУТ Опан-Стара Загора и обратно

Процедура номер: 84 / сряда, 11 септември 2019
Публична покана
Състояние: Активна
Номер в АОП : 9092466
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация