04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОПАН, ЦДГ С. БЯЛ ИЗВОР И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН, МАРШРУТ №4“

Процедура номер: 88 / вторник, 30 юли 2019
Състояние: Прекратена
Номер в АОП : 9090853
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация