04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОПАН, ЦДГ С. БЯЛ ИЗВОР И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН, МАРШРУТ №4

Процедура номер: 62 / сряда, 27 септември 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2017-0004
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация