04101 / 22 60 opan@mail.bg

Правилници

Предложение относно промяна в Правилника за организация и дейността на ОбС Опан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Предложение относно промяна в Правилника за организация и дейността на ОбС Опан, неговите комисии и взаимодействието му с  общинска администрация…

OPAC OK Solvit Дискриминация