04101 / 22 60 opan@mail.bg

Удължаване на срока за подаване на оферти и закупуване на документация за процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост - Язовир "Бял извор"

OPAC OK Solvit Дискриминация