04101 / 22 60 opan@mail.bg

Събития

ЗАПОВЕД № 323/20.10.2021 год.

Преустановяване посещения в домовете на потребители на социалната услуга ,,Асистентска подкрепа"