04101 / 22 60 opan@mail.bg

Събития

ПОКАНА за Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и Проекта за Бюджет на община Опан за 2020 г.

1. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г. 2. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за…