04101 / 22 60 opan@mail.bg

Събития

Удължаване на срока за приемане на заявления за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Стара Загора до 11.10.2019г.

Общински съвет Опан, удължава процедурата за определяне на 2  броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация…