04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана за представяне на оферти по чл.44 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор Основно училище ”Христо Ботев” с.Опан, УПИ I, кв.51, община Опан, област Стара Загора"

Процедура номер: 54 / понеделник, 27 март 2017
Състояние: Приключена
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация