04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПОЧИСТВАНЕ, ПРОДЪЛБОЧАВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДЕРЕ МЕЖДУ ЯЗОВИР ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ГРАНИЦАТА С ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Процедура номер: 59 / сряда, 16 август 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9067342
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация