04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев” с. Опан, деца от ЦДГ с. Опан и ЦДГ с. Бял извор и служители в общинска администрация Опан”

Процедура номер: 30 / събота, 30 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация