04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преустройство на съществуващи помещения на домашен социален патронаж и цех за закуски в кухня за ДСП и обществена трапезария"

Процедура номер: 21 / четвъртък, 21 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2014-0002
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация