04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за възлагане на oбществена поръчка с предмет "Изграждане на нова Целодневна детска градина"

Процедура номер: 20 / сряда, 20 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2014-0001
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация